Objednávka projektu

Objednávateľ:

Adresa - ulica, číslo domu objednávateľa*

Obec*

PSČ*

Krajina*

Číslo občianskeho preukazu*

Email*

Telefón*

Fakturačné údaje (v prípade že sú odlišné od objednávateľa):

Adresa - ulica, číslo domu

Obec

PSČ

Krajina

IČO

DIČ

IČ DPH

Informácie o stavbe:
Miesto stavby*

Katastrálne územie*

Číslo parcely*

Okres*

Poznámka (sem môžete dopísať ďalšie informácie):

Nahrajte súbor s cenovou ponukou, ktorú sme Vám spracovali*

*odoslaním objednávkového formulára čestne prehlasujem, že som vyplnil/vyplnila osobné údaje pravdivo a žiadam o spracovanie projektovej dokumentácie alebo inej služby, na ktorú bola spracovaná cenová ponuka.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov(1):