♦ PROJEKTY

Našou hlavnou činnosťou je vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie:

 • Investičný zámer
 • Architektonická štúdia
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Jednostupňový projekt
 • Realizačný projekt
 • Dielenská dokumentácia

♦ REALIZÁCIE

Zabezpečujeme realizačnú fázu stavby, stavebný dozor a spolupracujeme len s overenými a certifikovanými stavebnými firmami, ktoré sú spoľahlivé a máme s nimi výborné skúsenosti. Stavba je výsledkom spolupráce a preto dbáme na kvalitu od projektu až po kolaudáciu, pretože našou vizitkou je vaša spokojnosť.

♦ PORADENSTVO

Ponúkame poradenskú činnosť pre našich zákazníkov a realizačné firmy.

 • Pre investora
  Poloha stavby na pozemku voči svetovým stranám
  -Materiálové riešenie stavby
  -Vhodnosť použitia katalógového projektu
  -Ekonomická stránka stavby a iné…
 • Pre realizátorov
  -Stavebná fyzika
  -Technické riešenie detailov
  -Spracovanie dielenskej dokumentácie

♦ INŽINIERING

Behanie po úradoch nechajte na nás. Vybavíme Vám:

 • Zabezpečenie vstupných podkladov pred projektom
 • Vyňatie pozemku
 • Územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudáciu
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov
 • Ďalšie dokumenty potrebné ku stavbe
Close Menu